ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ส.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 ก.ค. 2564
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
16 เม.ย. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคา พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 ม.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.163 - 002 สายบ้านหนองบัว - บ้านไม้บ้อง หมู่ที่ 3,2,8,9 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดร ดาวน์โหลดเอกสาร
105
12 ม.ค. 2564
7 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.163 -002 สายบ้านหนองบัว - บ้านไม้บ้อง หมูที่ 3,2,8,9 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 ธ.ค. 2563
8 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 163 -002 สายบ้านหนองบัว - บ้านไม้บ้อง หมู่ที่ 3,2,8,9 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 ธ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืชสระเก็บน้ำ รพช. หมู่ที่ 1 บ้านโคกเขลง ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 ธ.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชสระเก็บน้ำรพช. หมู่ที่ 1 บ้านโคกเขลง ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
23 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28