ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 163-01 สายควนหรั่ง - วังหอน หมู่ที่ 6 บ้านควนมิตร หมู่ที่ 6 ตำบลวังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 พ.ย. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ต.ค. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.สายโรงรมศาลามีชัย หมู่ที่ 3 ตำบลวังอ่าง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
16 ก.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 ก.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ส.ค. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 ก.ค. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
16 เม.ย. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคา พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.163 - 002 สายบ้านหนองบัว - บ้านไม้บ้อง หมู่ที่ 3,2,8,9 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดร ดาวน์โหลดเอกสาร
119
12 ม.ค. 2564
10 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.163 -002 สายบ้านหนองบัว - บ้านไม้บ้อง หมูที่ 3,2,8,9 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29