ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
10 พ.ย. 2563
2 ประกาศการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบจ. นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 พ.ย. 2563
3 ประกาศการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 พ.ย. 2563
4 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 มิ.ย. 2563
5 ประกาศทบทวนภารกิจและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
23 มิ.ย. 2563
6 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 พ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง (ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
16 ม.ค. 2563
8 มาตรการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ดาวน์โหลดเอกสาร
165
02 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1