ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ กกต. อบต.วังอ่าง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็น ส.อบต. และ นายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศ ผอ.กกต.ประจำ อบต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.วังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศ ผอ.กกต.ประจำ อบต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.วังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ต.ค. 2564
5 จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ต.ค. 2564
6 รายงานการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
10 พ.ย. 2563
7 ประกาศการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบจ. นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 พ.ย. 2563
8 ประกาศการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 พ.ย. 2563
9 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
30 มิ.ย. 2563
10 ประกาศทบทวนภารกิจและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
23 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2