ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ต.ค. 2564
2 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 ต.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 ส.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ส.ค. 2564
6 สินค้าท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 ก.ค. 2564
7 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
08 ก.ค. 2564
8 รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายในและเจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ก.ค. 2564
9 แจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินผ่าน Smartphone ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 มิ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสาวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25