ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง   เรื่อง  การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ  2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน