ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
เรื่อง : ประกาศ กกต. อบต.วังอ่าง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็น ส.อบต. และ นายก อบต.
  รายละเอียด :

 ประกาศ กกต. อบต.วังอ่าง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็น ส.อบต. และ นายก อบต.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน