ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
เรื่อง : ประกาศ ผอ.กกต.ประจำ อบต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.วังอ่าง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน