ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
เรื่อง : จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  รายละเอียด :
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ตามกำหนดการข้างล่างนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน