ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
เรื่อง : ประกาศทบทวนภารกิจและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
  รายละเอียด :

 ประกาศทบทวนภารกิจและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน