ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
เรื่อง : ประกาศการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. นครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน