ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
เรื่อง : ประกาศการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบจ. นครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน