ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
เรื่อง : รายงานการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียด :

 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 114 คน