กิจกรรม : จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรม หรือแนวทางที่ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)


รายละเอียด :
    

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง กองการศึกษาฯ ได้จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรม หรือแนวทางที่ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้โครงการวันวิชาการสานสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม อบต.วังอ่าง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กได้พัฒนาเทคนิควิธีการเรียนรู้โดยใช้สื่อและผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ ตรงกับความต้องการของครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็ก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565    อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**