กิจกรรม : เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลวังอ่าง
รายละเอียด :
    

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มอบหมายให้นางศรัญญา ชูสุวรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลวังอ่าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด โดยกิจกรรมดังนี้

๑. การทบทวนแผนพัฒนาตำบลและการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)และข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
๒. กำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาเพื่อส่งให้ อปท.พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 51 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**