กิจกรรม : การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


รายละเอียด :
    

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริการส่วนตำบลวังอ่าง จัดประชุม เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP นำโดย นางสาวจริยา คงตุก พัฒนาการอำเภอชะอวด และมีนางศรัญญา ชูสุวรรณ์ รองนายก อบต.วังอ่าง และนางอัจฉรา จันทร์มุณี ปลัด อบต.วังอ่าง ได้รับมอบหมายจากนายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ นายก อบต.วังอ่าง ให้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

TPMAP คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform) ให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย โดยยังคงความสามารถของระบบเดิมในการชี้เป้าความยากจนไว้ด้วย TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 56 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**