กิจกรรม : จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
รายละเอียด :
    

 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ดำเนินการแล้วเสร็จไปได้ด้วยดี

#ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเลือกตั้งทุกท่าน

และขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**