กิจกรรม : ส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


รายละเอียด :
    

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง นำโดยนายดิเรก หนูสาย นายก อบต.วังอ่าง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.วังอ่าง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙ ลงพื้นที่ส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือนต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563    อ่าน 205 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**